Szyderek

21 tekstów – auto­rem jest Szy­derek.

Kar­miłeś obiet­ni­cami.Te­raz mam tyl­ko niestrawność... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 sierpnia 2011, 20:40

Życie bez ce­lu piekłem na ziemi... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 maja 2011, 00:05

Miło po la­tach od­na­leźć się na końcu świata dro­gi przyjacielu... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 kwietnia 2011, 22:43

I zniknąłeś za ho­ryzon­tem zasp śnieżnych z iro­nią na twarzy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 kwietnia 2011, 21:09

Bez­domne myśli są najgorsze... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 13 lipca 2010, 21:47

I znów upadłam ...
Palące słowa...
Nab­rały treści... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 16 czerwca 2010, 10:11

Właśnie uciekła mi Two­ja dusza... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 maja 2010, 22:00

Pa­rano­ja-oz­naką wewnętrzne­go rozkładu. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 maja 2010, 00:12

Za­wie­szo­na w próżni ...
Wy­palam się z os­tatnim papierosem... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 maja 2010, 16:10

W cza­sach "wyści­gu szczurów" tyl­ko ki­bel cza­sami poz­wa­la nam spo­koj­ne na so­bie przysiąść. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 kwietnia 2010, 11:04

Szyderek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szyderek

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

14 lipca 2012, 23:06Szyderek sko­men­to­wał tek­st Bólu nie liczy się [...]